Uw privacy bij Koninginnenetwerk

Klik voor cookiebeleid-eu of om cookie-instemming in te trekken (onder 10).

Hoe verkrijgt Koninginnenetwerk persoonsgegevens

Door middel van het invullen van het betalingsformulier e.o. andere formulieren die op de website van het Koninginnenetwerk worden of zijn geplaatst en het versturen van ‘Toestemmingsverklaringen’ voor het gebruik van gegevens (A.V.G./ Algemene Verordening Gegevensbescherming) verkrijgen Koninginnenetwerk, de betaaldienst Mollie en banken van klanten van het Koninginnenetwerk die het betalingsformulier e.o. andere formulieren die op de website van het Koninginnenetwerk zijn of worden geplaatst invullen om diensten bij Koninginnenetwerk af te nemen persoonlijke & bedrijfsgegevens van klanten die het betalingsformulier invullen persoons- & bedrijfsgegevens.

Koninginnenetwerk benadert bedrijven on & offline actief om nieuwe klanten te verwerven. Dit ten gunste van het opbouwen van de naamsbekendheid van het netwerk. Dit doet Koninginnenetwerk middels het versturen van e-mails naar bedrijven of het telefonisch contact met bedrijven met websites die email-adressen & telefoonnummers op hun website hebben staan. Offline acquisitie geschied middels persoonlijk bezoek door een vertegenwoordiger van Koninginnenetwerk aan bedrijven.

Beveiliging klantgegevens 

Koninginnenetwerk is wettelijk gehouden technische en organisatorische maatregelen te treffen tegen misbruik & fraude. Dit houdt o.a. in dat computers & toegang tot de backoffice van de website www.koninginnenetwerk.nl beveiligd zijn met sterke wachtwoorden. De Wet Bewaarplicht Telecomgegevens verplicht Koninginnenetwerk om verkeers- en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren. Koninginnenetwerk maakt voor verwerkingen van betalingen gebruik van de Mollie betaaldienst. Fiscale afhandeling is ondergebracht bij Hunting & Partners. Verwerkers ontvangen alleen voor verwerking noodzakelijke gegevens. Zij zijn wettelijk verplicht zich te houden aan wettelijk voorgeschreven beveiliging & bewaartermijnen van persoonsgegevens. 

Betalingsdienst Mollie

Voor het verwerken van betalingen maakt Koninginnenetwerk gebruik van Mollie betaaldienst. Alvorens tot betaling over te kunnen wordt klanten van Koninginnenetwerk gevraagd persoonlijke & bedrijfsgegevens op een betaalformulier in te vullen. Nadat op de ‘betaal’knop is geklikt wordt het keuzescherm zichtbaar. Hier wordt de eigen bank gekozen waarna het betaalscherm verschijnt. Hier wordt verzocht rekeningnummer & kaartnummer in te vullen waarna de betalingstransactie door Mollie betaaldienst wordt verwerkt. Klik hier voor de privacyverklaring van Mollie betaaldienst.

Beter beschermd met PSD2

PSD2 is een Europese richtlijn voor betaaldiensten die in Nederland op 19-02-2019 officieel in werking is getreden. Het doel van PSD2 is innovatieve betaaldiensten te bevorderen en de privacy van consumenten te beschermen. (Bron: Autoriteit Persoonsgegevens). Mollie voldoet aan alle richtlijnen in de PSD2.  (Bron: mollie.com/be/news/author/mollie (5e item)). 

Welke gegevens worden verwerkt

Koninginnenetwerk verwerkt door klanten verstrekte persoonlijke & bedrijfsinformatie, foto’s & afbeeldingen & data verkregen bij aanmeldingen & gebruik van diensten, alsmede gegevens die worden verstrekt bij het opvragen van informatie, het stellen van vragen, het reageren op de website of andere manieren waarmee of waardoor met het Koninginnenetwerk in contact wordt getreden. Koninginnenetwerk maakt gebruik van Google Analytics. Voor de instellingen van het Koninginnenetwerk-account zijn adviezen van ICTRecht B.V. , waaronder het anonimiseren van IP-adressen en het forceren van SSL-beveiliging, opgevolgd. Ten gevolge hiervan kan Koninginnenetwerk geen statistieken m.b.t. website-bezoekers aan leden verstrekken om reden dat Google Analytics deze gegevens sinds het anonimiseren van IP-adressen in de property Koninginnenetwerk niet meer toont. Omdat het “better to be safe than sorry” is, en Koninginnenetwerk voor de chatbox gebruik maakt van een derde partij die cookies plaatst, heeft Koninginnenetwerk een cookie-waarschuwing op de footer geplaatst.    

Welke gegevens worden bewaart

Koninginnenetwerk bewaart persoonlijke & bedrijfsgegevens zoals naam, bedrijfsnaam, adres, postcode, vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mailadres, KvK-nummer, foto’s, afbeeldingen, toestemmingsverklaringen voor het gebruik van gegevens (A.V.G.) & gegevens met betrekking tot bestellingen en lidmaatschap bij het Koninginnenetwerk, e-mails, contacthistorie & overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt door klanten e.o. leden van het Koninginnenetwerk. Foto’s of afbeeldingen welke worden aangeleverd voor een vermelding op de website of nieuwsbrief kunnen persoonsgegevens bevatten. Als dit het geval is ligt de verantwoording daarvoor bij de persoon die de foto’s of afbeeldingen aanlevert zelf. Koninginnenetwerk doet haar uiterste best dit te voorkomen door foto’s en afbeeldingen voor plaatsing op de website van nieuwe tags te voorzien. 

Algemeen

Koninginnenetwerk kan aanvullende persoons en of bedrijfsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken voor financiële e.o. administratieve afhandeling voor fakturen die aan de hand van door klanten ingevoerde gegevens automatisch worden aangemaakt. 

Derde partijen

Koninginnenetwerk verkoopt gegevens van klanten en leden niet aan derden. Koninginnenetwerk zal delen van gegevens alleen verstrekken aan de onder ‘Beveiliging klantgegevens’ genoemde partijen, Mollie betaaldienst & accountantskantoor Hunting & Partners en Justitie als gegevens voor justitieel onderzoek worden opgevraagd.

Cookies op koninginnenetwerk.nl

Voor optimalisatie & gebruiksvriendelijkheid van de website zijn plugins geïnstalleerd. Het is gebleken dat plugin-designers cookies gebruiken. Koninginnenetwerk.nl gebruikt Complianz voor cookie-voorkeuren die je ten alle tijden kunt veranderen. Als je video’s bekijkt wordt je vooraf gevraagd te klikken om marketing cookies te accepteren. Muis na het bekijken van de video (‘s) over ‘Bekijk voorkeuren” (links onder de pagina), om het vinkje voor marketing cookies uit te zetten. Bewaar vervolgens je voorkeuren. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Uw rechten

Klanten & leden van Koninginnenetwerk hebben het recht op inzage & correctie, inclusief aanvullen, verbeteren, verwijderen (recht op vergetelheid) en afschermen van persoonsgegevens. Koninginnenetwerk is verplicht aan verzoeken te voldoen, tenzij er een wettelijke administratieve of fiscale bewaarplicht voor de gegevens geldt. Klanten hebben onder de AVG het recht tot dataportabiliteit. Dit betekent dat klanten & leden kunnen zelf kunnen bepalen welke gegevens zij delen & met wie.

Links

Op www.koninginnenetwerk.nl staan links naar websites van leden, alsmede links naar website van andere partijen van wie informatie voor bezoekers van de Koninginnenetwerk-website nuttig kan zijn. Hoewel Koninginnenetwerk uiterst zorgvuldig omgaat met het plaatsten van links op haar website kan koninginnenetwerk.nl geen verantwoordelijkheid dragen tot gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees daarvoor de privacy statements van websites die u bezoekt. 

Recht tot wijziging privacyverklaring

Koninginnenetwerk behoudt zich het recht tot wijziging van deze privacyverklaring 

Indien u het idee hebt dat Koninginnenetwerk niet handelt in overeenstemming met de privacywetgeving, vragen of opmerkingen hebt neemt u dan per e-mail contact op met Jolanda de Vries, e-mail [email protected] of bel Jolanda op 06-23324708. 

Indien Koninginnenetwerk vragen of verzoeken niet naar uw tevredenheid afhandelt kunt u een privacy-klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Neem bij vragen contact op

Contactformulier