Welkom,

Sociaal maatschappelijk ondernemerschap is belangrijk omdat stichtingen die mensen helpen die het minder goed hebben ten eerste steun verdienen & ten tweede (financiële) ondersteuning altijd goed kunnen gebruiken. 

Daarom biedt Koninginnenetwerk ondernemers die sociaal maatschappelijk (willen) ondernemen de mogelijkheid om krachten te bundelen. Het doel hiervan is de impact op de gemeenschap vergroten.

Scroll door voor stemmen, nomineren & informatie over genomineerde stichtingen

Goede Doelen project 2020

In 2020 wil het Koninginnenetwerk stichtingen die sociaal maatschappelijk werk in Haarlem doen & stichtingen die de leefomgeving in Haarlem verbeteren met gebundelde ondernemerskracht steunen. Als we een mooi bedrag bijeen brengen dan wordt het een jaarlijks terugkerend event.

Doe mee!!

 1. Doneer een bedrag naar keuze.
 2. U krijgt gratis vermeldingen bedrijfsgegevens*.
 3. Uw donatie wordt geschonken aan winnende stichting. 

*Gratis vermelding geldt voor:

Aan het einde van het jaar wordt 100% netto van het geld dat ondernemers doneren uit naam van de ondernemers die hebben gedoneerd aan het winnende Goede Doel c.q. de winnende Stichting geschonken.

 • De winnaar wordt middels onderstaand formulier gekozen.
 • Iedereen die in Haarlem woont kan stemmen & nomineren.

De eerste genomineerden dragen bij aan zowel vermindering van werkloosheid onder bijstandsvrouwen, alsmede daling van criminaliteit onder jongeren, alsook het voorkomen van onnodige bomenkap in Haarlem. 

 • Minder vrouwen in de bijstand.
 • Daling criminaliteit jongeren.
 • Voorkomen bomenkap.

Na het stem- & nominatie-formulier leest u meer over reeds genomineerde stichtingen

 

Stem op Goede Doelen in Haarlem*

 • 1 stem per persoon.
 • Bekendmaking winnaar 10 december 2020. 

Nomineer Goede Doelen in Haarlem*

*Na goedkeuring wordt uw Goede Doel aan de lijst toegevoegd.

# Nominatie

Stichting Netwerkpro

goede doelen Netwerkpro Haarlem

Stichting Netwerkpro richt zich in de regio Kennemerland op verbetering van professionele posities van vrouwen met een bijstandsuitkering. Resultaat:

 • Haarlem, Zandvoort 2018 > uitstroom 60 uitkeringsgerechtigden. 
 • Velsen 2019 > 17 van 24 uitkeringsgerechtigden kreeg een arbeidsovereenkomst of ging in opleiding.

De stichting, die tevens actief is in Amsterdam, richt zich op vrouwen in de bijstand, vrouwelijke statushouders, alleenstaande moeders & afgestudeerde jonge vrouwen met: 

 • Speciale trainingsprogramma’s.
 • Empowerment-trainingen.
 • Begeleiding naar werk.
 • Kanstraject.
 • Mentoren.

In een publicatie in SER-magazine van 13-01-2020 schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) het volgende over Stichting Netwerkpro:

‘Netwerkpro geeft vrouwen connecties, kansen & zichtbaarheid. Met mentoren, trainingen en stevig netwerk van bedrijven helpt Netwerkpro werkzoekende vrouwen in de Randstad een persoonlijk netwerk, en daarmee een autonome toekomst op te bouwen.’

“De impact op hun professionele, maar ook persoonlijke leven is enorm.”

Foto: Stichting Netwerkpro.

 

# Nominatie

Stichting Leergeld

Bron foto Stichting Leergeld

Stichting Leergeld steunt kinderen die door financiële redenen onmogelijk mee kunnen doen op school.

Meedoen = Meetellen

Kinderen die in armoede opgroeien leveren tevens lagere onderwijsprestaties. Ook hebben ze als ze volwassen zijn meer kans om zelf in een armoedesituatie of in de criminaliteit terecht te komen.

Zorgen dat deze kinderen van jongs af aan mee kunnen draaien in de maatschappij is van groot belang voor de ontwikkeling van Nederland.

Als dat niet gebeurd heeft dat niet alleen verstrekkende gevolgen voor deze kinderen, maar ook voor de maatschappij.

Staatssecretaris van Ark van het Ministerie van SZW stelde in haar toespraak op de start-bijeenkomst van Stichting Leergeld Haarlem/Zandvoort op 7 maart 2019 dat:

“Het van belang is dat kinderen wél meekunnen met dat schoolreisje en die fiets krijgen om mee naar school te gaan, en dat het van groot belang is dat kinderen armoede niet meenemen in volwassenheid en weer doorgeven aan hun eigen kinderen.” Bron Nieuwsszw.nl 

Zorgen dat kinderen mee kunnen doen

Stichting Leergeld Haarlem Zandvoort zorgt er voor dat kinderen die in Haarlem & Zandvoort in armoede leven mee kunnen doen, een laptop of een fiets krijgen.

Vrijwilligers van de Stichting Leergeld komen bij de mensen thuis. Als mensen in aanmerking komen kijken de vrijwilligers wat er nog meer mogelijk is. Ook weten zij de weg naar tal van potjes waar mensen een beroep op kunnen doen.

De huidige bestaande voorzieningen van gemeenten en particuliere organisaties zijn niet toereikend om al deze kinderen te helpen. Stichting Leergeld wil hierop inspringen door op een duurzame manier te investeren in de participatie van de kinderen die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.

Foto: Stichting Leergeld.

# Nominatie

Stichting Haarlemse Bomenridders

Haarlemmerhout 2019

Stichting Haarlemse Bomenridders steunt burgers die aktie voeren tegen bomen-kap in Haarlem.

Haarlem is één van de minst groene steden in Nederland

Als u wilt weten wat de voordelen van groen in de stad zijn, dan bent u op het goede (web)adres. Zoals u hieronder kan lezen heeft de WUR (Wageningen Universiteit & Research) de voordelen van groen in de stad op een rij gezet. Bron: WUR – Wageningen Universiteit & Research.

 • Minder wateroverlast.
 • Verkoeling door schaduw & verdamping.
 • Verhoging gezondheid & welzijn.
 • Minder stress & sneller herstel na operatie.
 • Minder overgewicht & ritalin-gebruik bij kinderen.
 • Betere sociale cohesie.
 • Meer bio-diversiteit.
 • Trekt bedrijven aan.
 • Verhoging waarde huizen & kantoren.

Bomenkap in uw buurt

Als de gemeente kap-plannen heeft, bestuderen de Haarlemse Bomenridders samen met bewoners of bomen kunnen blijven staan of dat er alternatieven zijn.

Stichting Haarlemse Bomenridders gaat in gesprek met zowel de bewoners als bestuurders die worden uitgenodigd om zelf te ervaren wat de invloed het kappen van bomen op de omgeving kan zijn.

Als de gemeente toch besluit om bomen te kappen & je wilt dat voorkomen denken de Haarlemse Bomenridders met je mee hoe je het beste:

 • Handtekeningen verzamelt.
 • Bezwaar maakt.
 • Politiek inschakelt.
 • Naar de rechter stapt.

Waarom bomen in de stad zo belangrijk zijn

Grote bomen filteren 5 – 10% van de fijnstof die lokaal wordt geproduceerd. Daarentegen voorkomt een dichte haag met bomen dat fijnstof weg kan waaien. Naaldbomen filteren fijnstof in tegenstelling tot loofbomen in zowel de zomer als in de winter omdat naaldbomen in de winter hun naalden houden. Loofbomen zijn juist beter in het opvangen van gasvormige dampen Bron: WUR – Wageningen Universiteit & Research.

 • Schonere lucht-kwaliteit in de stad kan de levensduur-verwachting van stadsgenoten verlengen.

Daarom is het belangrijk dat er grote, gezonde bomen in de stad (blijven) staan.