Welkom,

Koninginnenetwerk is er voor professionals, ondernemers & zzp’ers, met hart voor buurtgenoten. Het doel van ondernemer/oprichter Jolanda de Vries uit de Koninginnebuurt is dat mensen die een dienst zoeken eerst op deze website kijken welke professional, ondernemer of zzp’er, de dienst levert omdat;

 • dat tijdwinst oplevert.
 • de auto kan blijven staan.
 • kwaliteit ook dicht bij huis kan zijn.
 • bedrijvigheid buurten veiliger maakt.

In 2019 was plaatsing van bedrijfsgegevens op koninginnenetwerk.nl gratis. Vanaf 01-01-2020 wordt 20 euro voor plaatsing van bedrijfsgegevens op diverse pagina’s plus 2,5 euro per doorgestuurd bericht gevraagd, tenzij de ondernemer op de pagina aanmelden kiest voor een donatie van minimaal € 17,50 voor een project ter verbetering van de leefomgeving of Goed Doel in Haarlem.

 • Gedoneerde gelden worden op de home page getoond

Op koninginnenetwerk.nl worden alleen bedrijfsgegevens van professionals, ondernemers & zzp’ers, geplaatst die een link op de eigen website naar de homepage van koninginnenetwerk.nl zetten.

 • Klik hier om u aan te melden. 
Plaatsing bedrijfsgegevens:

Plaatsing gegevens kost eenmalig € 20,00. Bedrijfsgegevens worden geplaatst op de volgende pagina’s:

 • Home-page koninginnenetwerk.nl
 • Dienstverlening A t/m Z
 • Dienstverlening op wijk/buurt
 • Pagina per wijk/buurt
 • ‘Eigen’ informatie-pagina

Voor het doorsturen van contactformulieren berekend Koninginnenetwerk € 2,50 per doorgestuurd contactformulier. 

Toelating:

Voor de kwaliteit van de dienstverlening zijn een aantal criteria:

 • Er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van beroepsgroepen per wijk/buurt. 
 • Vestigingsplaats van bij het Koninginnenetwerk aangesloten ondernemers & bedrijven is Haarlem e.o..
 • Professionaliteit en vakbekwaamheid van bij het Koninginnenetwerk aangesloten ondernemers & bedrijven is aantoonbaar.
 • Bij het Koninginnenetwerk aangesloten bedrijven zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Koninginnenetwerk kan ondernemers & bedrijven zonder opgaaf van reden weigeren/niet plaatsen op koninginnenetwerk.nl.
Plaatsing bedrijfsgegevens:
 • Plaatsing van bedrijfsgegevens geschied na bijschrijving betaling plaatsing bedrijfsgegevens op onder kosten beschreven pagina’s.
 • Plaatsing van bedrijfsgegevens geschied op volgorde van bijschrijving betalingen.
 • Bedrijfsgegevens worden binnen 5 werkdagen na bijschrijving betaling op Koninginnenetwerk.nl geplaatst.
 • Als Koninginnenetwerk bedrijfsgegevens niet binnen 5 werkdagen na bijschrijving betaling op de website plaatst verplicht Koninginnenetwerk zich tot het terugstorten van het door de ondernemer voor plaatsing betaalde bedrag.
 • Plaatsing van foto’s geschied na ontvangst van een ingevulde & ondertekende ‘Toestemming gebruik gegevens’ & foto’s.
 • Foto’s worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de ingevulde & ondertekende ‘Toestemming gebruik gegevens’ & foto’s op de website geplaatst.
 • Als Koninginnenetwerk foto’s niet binnen 5 werkdagen na ontvangst van ingevulde & ondertekende ‘Toestemming gebruik gegevens’ & foto’s op de website plaatst verplicht Koninginnenetwerk zich tot het terugstorten van het door de ondernemer voor plaatsing bedrijfsgegevens & foto’s betaalde bedrag.
Financieel:
 • Koninginnenetwerk maakt gebruik van Mollie betaaldienst.
 • Betaalde gelden worden niet geretourneerd/teruggestort.
 • Plaatsing van bedrijfsgegevens op koninginnenetwerk.nl op onder ‘kosten’ vermelde pagina’s kost eenmalig € 20,00,
 • Voor het doorsturen van contactformulieren berekend Koninginnenetwerk € 2,50 per doorgestuurd contactformulier. 
 • Ondernemers ontvangen een email met het aantal verstuurde contactformulieren met link naar de pagina op koninginnenetwerk.nl met het betaalformulier.
 • Op het betaalformulier wordt het aantal ontvangen contactformulieren die op de email zijn vermeld ingevuld.
 • Betaling geschied middels IDEAL.
 • Ondernemers zijn gehouden binnen 14 dagen na ontvangst van email met betaalverzoek het aantal op de email vermelde verstuurde contactverzoeken te betalen.
 • Ondernemers die het oneens zijn met het aantal op de email vermelde verstuurde contactformulieren kunnen hierover, middels een email naar [email protected], contact op nemen met Jolanda de Vries van het Koninginnenetwerk
 • Bedrijfsgegevens worden (tijdelijk) van alle onder ‘kosten’ beschreven pagina’s verwijdert als een betaalverzoek niet binnen 14 dagen is betaald.  
Verandering voorwaarden:
 • Koninginnenetwerk kan ondernemers zonder opgaaf van reden royeren.
 • Koninginnenetwerk kan on & offline toezeggingen wijzigen.
 • Koninginnenetwerk kan de voorwaarden wijzigen.
Criteria voor activiteiten:
 • Het doel van lezingen, trainingen, workshops en andere activiteiten is verbreding van kennis & ontwikkeling. 
 • U kan alleen activiteiten op de website laten vermelden als deze door uzelf worden gegeven of georganiseerd.
 • Iedere aanmelding van een activiteit wordt vooraf beoordeeld door Koninginnenetwerk. 
 • Koninginnenetwerk kan een activiteit niet toe laten op of verwijderen van Koninginnenetwerk.nl
 • Bij voldoende ‘kas’geld kan Koninginnenetwerk ondernemers een vooraf vastgesteld bedrag betalen voor het geven van lezingen, trainingen, workshops of andere activiteiten. 

Klik hier voor het betaalformulier voor plaatsing bedrijfsgegevens & lidmaatschap naar keuze. Klik hier voor de pagina aanmelden.

Levering promotie & marketingproducten
 • Er is geen vooraf afgesproken levertijd voor promotie & marketingproducten.
 • Indien op voorraad kunnen promotie & marketingproducten de volgende dag na 15.00 uur worden opgehaald bij ENWINE, Wagenweg 25, Haarlem. (ophalen is mogelijk van di t/m vrij 15.00 tot 19.00 uur).
 • Grote bestellingen kunnen ertoe leiden dat een product niet op voorraad is.
 • Als een product niet op voorraad is besteld Koninginnenetwerk het product z.s.m.
 • Koninginnenetwerk neemt telefonisch contact met u op als het door u bestelde product weer op voorraad is. 
Ondernemers in de buurt
Sticker formaat adressticker
Koninginnenetwerk visitekaartje Glossy de luxe
Reclameren & reclame 
 • Het Koninginnenetwerk is opgezet door ondernemer Jolanda de Vries van Mardan Massages uit de Koninginnebuurt.
 • Jolanda de Vries is hoofdelijk verantwoordelijk voor alle (trans)acties gemaakt met & door Koninginnenetwerk.
 • Koninginnenetwerk draagt fysiek & financieel bij aan promotie & marketing van het Koninginnenetwerk.
Aansprakelijkheid
 • Koninginnenetwerk neemt geen verantwoordelijkheid voor overeenkomsten e.o. afspraken gemaakt door leden van het Koninginnenetwerk, bedrijven van bij leden van het Koninginnenetwerk aangesloten ondernemingen, filialen, kaderleden of agenten en werknemers die bij leden of bedrijven van leden van het Koninginnenetwerk in dienst zijn.
 • Leden van het Koninginnenetwerk, bedrijven van bij leden van het Koninginnenetwerk aangesloten ondernemingen, filialen, kaderleden of agenten en werknemers die bij leden of bedrijven van leden van het Koninginnenetwerk in dienst zijn zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de door hen gemaakte overeenkomsten en afspraken met derden.
 • Leden van Koninginnenetwerk vrijwaren Koninginnenetwerk van enige claim, rechtszaak of rechtsvordering die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van diensten van Koninginnenetwerk. met inbegrip van aansprakelijkheid of kosten die voortkomen uit claims, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, kosten voor rechtszaken en advocatenhonoraria.
E-mailadres
Opzegging, betalingen & bijzondere omstandigheden
 1. Opzegtermijn voor vermelding van bedrijfsgegevens op koninginnenetwerk.nl is 30 dagen.
 2. Betaling geschied middels IDEAL.
 3. Betaalde gelden worden niet geretourneerd. In geval van bijzondere omstandigheden kan terugstorting van betaalde gelden geschieden. Stuur hiervoor een email met bedrijfsgegevens, naam contactpersoon, telefoonnummer contactpersoon en aard van omstandigheden naar [email protected].   
  Klik voor Juridisch loket – abonnementsgelden.